Văn hóa Cambodia. Cambodia  mang nền văn hóa đậm dấu ấn của Hindu giáo và Phật giáo được du nhập từ Ấn Độ giáo. Cá luồng tư tưởng tôn giáo này theo suốt chiều dài lịch sử Cambodia tạo sự ảnh hưởng to lớn mạnh vào đời sống  vật chất lẫn ...