Norodom Sihamoni, 51 tuổi, con trai của thái hoàng Norodom Sihanouk và thái hậu Moneath chính thức bước lên ngai vàng của đất nước chùa tháp hôm qua, trong nghi lễ kéo dài 3 ngày tại Hoàng cung. Tân vương Sihamoni trên kiệu đến ngai vàng. Thái hoàng Norodom Sihanouk xức ...