Norodom Sihamoni, 51 tuổi, con trai của thái hoàng Norodom Sihanouk và thái hậu Moneath chính thức bước lên ngai vàng của đất nước chùa tháp hôm qua, trong nghi lễ kéo dài 3 ngày tại Hoàng cung.

Tân vương Sihamoni trên kiệu đến ngai vàng. Thái hoàng Norodom Sihanouk xức nước thiêng cho con trai.


Tân vương Sihamoni chào mẹ, thái hậu Monineath, trong lễ đăng quang ở Hoàng cung. Sihamoni chào các vị khách tại Hoàng cung.


Các nhà sư đi qua bức chân dung của tân vương Sihamoni tại Phnom Penh. Tân vương Sihamoni phát biểu trong lễ đăng quang.

Ngọc Sơn (theo Reuters, Xinhua)