Trong chuyến đi xúc tiến thương mại tại TP HCM cuối tuần qua, Đô trưởng kinh đô Phnom Penh - Campuchia, Kep Chuk Tema đã khẳng định đây là thời điểm "vàng" đối với các doanh nghiệp VN đầu tư vào đất nước chùa tháp này. Ngài Kep Chuk Tema - ...