Quốc vương Norodom Sihamoni đã ra chiếu chỉ đặc biệt, công nhận “bà Smith” là công dân của đất nước chùa tháp vì những cống hiến của cô cho công cuộc bảo vệ môi trường ở quốc gia này. Diễn viên Angelina Jolie. Hôm thứ năm, Toun Siphan, Trưởng ban quan ...