Hầu hết người dân đất nước chùa tháp muốn chân dung của cựu vương Norodom Sihanouk được tiếp tục trưng bày tại những điểm công cộng, cuộc trưng cầu do tờ Cambodia Daily tiến hành hôm nay cho thấy. Cựu vương Campuchia Norodom Sihanouk. Sihanouk, hiện ở Bắc Kinh để chữa ...