Theo thỏa thuận giữa 3 nước Đông Dương, sau Việt Nam – Điểm đến 2010. Cambodia - Campuchia sẽ là điểm đến 2011. Không đợi thời gian trôi, Campuchia “xúc tiến du lịch” một cách tự nhiên đến hồn hậu. Tết Khomer của người dân Cambodia Sau 72 giờ đến Campuchia, ...