Không muốn bị trùng thương hiệu sản phẩm, các nhà sản xuất ở Trung Quốc đã "lịch sự" biến đổi một số ký tự trong tên. Điện thoại Nokla E97 lấy ý tưởng thiết kế của cả LG Versa và mẫu concept Nokia E97. (Xem chi tiết) Người mua chiếc điện thoại ...