Ai đã từng đến thăm Angkor đều không thể bỏ qua nụ cười Bayon huyền bí và vũ điệu Apsara mê hồn trên các phù điêu đá. Nhưng rất ít người nhận thấy Angkor còn ẩn giấu những bí mật khác: tượng của những sinh vật kỳ lạ, có thể ...